در ادامه تعمير برد محافظ برق نكاتي ديگر از آن را بيان مي كنيم .

مدارات محافظ برق انواع مختلفي دارند و از اي سي هاي مختلفي استفاده مي كنند اما كاربرد همه آنها تقريبا يكي مي باشد.

كاركرد محافظ برق ها به طور كلي به اين صورت است كه همه انها يك تايمر براي وصل كردن رله دارند و يك مقايسه كنند ولتاژ ۲۲۰ ولت كه اگر از حد پايين حدود ۱۷۰ ولت و حد بالا حدود ۲۵۰ ولت تجاوز كرد رله را قطع مي كند و در اين حالت برق پريز هاي محافظ قطع مي شود.

عمل مقايسه كردن و تايمر چند دقيقه اي ( بسته به نوع مصرف كننده ) توسط اي سي lm324  عمدتا انجام مي گيرد. در شكل زير شماتيك مدار  را همراه توضيحات مي بينيد :

همانطور كه مي بينيد قسمت اول نقشه تغذيه برد مي باشد كه از طريق يك منبع خازني جريان مورد نياز مدار تامين مي شود و توسط چهار عدد ديود و يك خازن الكتروليت ولتاژ به DC  تبديل مي شود براي تثبيت ولتاژ از يك عدد ديود زنر ۱۲ ولت استفاده شده است.
قسمت دوم مدار مربوط به نمونه گيري از ولتاژ ۲۲۰ ورودي مي باشد با توجه به مقاومت هاي يك درصد و ديود ۱n4148 و خازن ۱۰ ميكرو فاراد ولتاژي در حدود ۶٫۵ بدست مي آيد كه حد ولتاژ ۲۲۰ ما مي باشد. اين نمونه براي مقايسه به ورودي هاي مقايسه گر هاي اي سي وارد مي شوند.

قسمت سوم مدار مربوط به مقايسه گر ولتاژ پايين محافظ مي باشد . زماني كه ولتاژ نمونه به زير ۵ ولت كه معادل ولتاژ ۱۷۰ ولت برق ۲۲۰ ولت مي باشد برسد ، مقايسه گر قطع مي كند و ال اي دي زرد روشن مي شود كه نشانه ولتاژ لاو LOW  مي باشد.

قسمت چهارم مدار مربوط به مقايسه گر ولتاژ بالاي محافظ مي باشد. زماني كه ولتاژ نمونه به بالاي حدود ۱۰ ولت برسد مقايسه گر قطع مي كند و ال اي دي قرمز كه نشانه HIGH هاي روشن مي شود.

قسمت پنجم مدار مربوط به تشخيص قطع و وصل رله مي باشد. اين قسمت مدار با تشخيص خروجي هاي HIGH و LOW  زماني كه قطع مي شوند رله را قطع مي كند.

قسمت ششم مدار نيز مربوط به تايمر مدار مي باشد كه با مقايسه گر يك مدار چشمك زن تشكيل داده شده است و زماني كه ميزان زمان مورد نظر (در حد ۲ دقيقه) مي گذرد ال اي دي سبز روشن شده و رله وصل مي گردد.

در شكل زير مقاومت و خازن مربوط به تايمر مدار مي باشد و خازن ۴۷ ميكرو فاراد كم كم با عبور جريان از مقاومت ۴٫۷ مگا اهم شارژ مي شود كه بعد از رسيدن ولتاژ پايه ۱۲ به حدود ۷ ولت مقايسه گراشباع شده ( وصل شده ) و پايه ۱۴ به حدود ۱۲ ولت مي رسد و رله وصل مي شود.

ادامه دارد….

براي سفارش برد محافظ برق با شماره ۰۹۱۰۳۵۳۳۵۶۲ تماس بگيريد.

 

 

در اين نوع درايور هاي ال اي دي كه از امپدانس خازن (مقاومت داخلي خازن در جريان AC) استفاده مي شود.

براي محاسبه ي مقدار خازن قرار گرفته در مدار بايد اول با داشتن ولتاژ و جريان مورد نياز DC، ولتاژ و جريان مورد نياز AC را محاسبه كرد:

I out =300ma -DC

v out= 90v -DC

به طور مثال ما مي خواهيم چند شاخه ال اي دي را كه نياز به ولتاژ و جريان بالا دارد روشن كنيم با استفاده از فرمول (ولتاژ جريان مقاومت) زير افت ولتاژ روي ال اي دي ها را محاسبه مي كنيم:

V=I.R

 وقتي ولتاژ AC  ورودي تبديل به DC مي شود حدود ۳۱۰ ولت مي باشد.

VDC=√۲٫VAC   ⇒۱٫۴۱×۲۲۰=۳۱۰

افت ولتاژ روي ال اي دي ها برابر مي شود :

۲۲۰ =۳۱۰-۹۰

با داشتن جريان مورد نياز در خروجي و ميزان افت  ۲۲۰ ولت Dc ، نياز به مقدار مقاوت زير داريم:

R=V/I    ⇒ ۲۲۰/۰٫۳=۷۳۳٫۳۳Ω

حالا با دانستن مقدار مقاومت مورد نياز براي ايجاد افت ولتاژ در ورودي و تامين ولتاژ مورد نياز در خروجي از فرمول امپدانس خازن استفاده ميكنيم:

C= 1/XC×Π×F×۲    ⇒ ۱÷ (۷۳۴ ×۳٫۱۴ ×۵۰ ×۲) =۰٫۰۰۰۰۰۴۳ F   =۴٫۳UF

ميزان خازن مورد نياز براي افت ولتاژ در ورودي ۴٫۳ ميكرو فاراد است ، كه مي توان از خازن هاي پلي استر بدون قطب با ولتاژ كاري ۴۰۰ ولت استفاده كرد.

توضيحات مدار:

در تصوير بالا ما از دو خازن پلي استر( C1 ,C2 ) 2.2 ميكرو فاراد استفاده كرده ايم كه موازي شده اند و مجموع آنها ۴٫۴ ميكرو فاراد مي شود . مقاومت  و R2 R1 براي تخليه خازن ها استفاده شده است . نكته قابل توجه در اين مدار استفاده در توان هاي پايين است چون راندمان اين مدار به طور معمول زير ۵۰ درصد است . هرچه ولتاژ خروجي كمتر انتخاب شود اين راندمان به خاطر رابطه ولتاژ و مقاومت كمتر مي شود.نكات قابل توجه در توليد اين مدار استفاده از فيوز ۲ امپر و پل ديود ۲ امپر است براي توان هاي بالاي ۲۵ وات مي باشد.

نمونه ساخته شده