در اين مدار از يك اي سي رگولاتور ولتاژ متغيير استفاده شده است.

همان طور كه در شماتيك مدار توجه مي كنيد با استفاده از يك ترانزيستور نسبتا قوي براي افزايش جريان دهي از مدار استفاده شده است زيرا اي سي U1 حداكثر ۱٫۵ آمپر قابليت جريان دهي دارد.

ترانزيستور را مي توانيد نسبت به جرياني كه مي خواهيد از مدار بكشيد تغيير دهيد . من از ترانزيستور هاي ۱۳۰۰۷ يا ۱۳۰۰۹ استفاده كردم . ترانزيستور  در اين مدار به صورت خطي عمل ميكند.

با تغيير پتانسيومتر R2 ولتاژ خروجي تغيير ميكند. توجه داشته باشيد خروجي مدار تا زماني كه تحت بار قرار نگيرد نمايش درستي از ولتاژ را نميدهد براي همين يا بايد دو سر خروجي را يك لحظه اتصال كوتاه كنيد يا يك مقاومت موازي با خروجي در حد ۱۰ كيلو اهم قرار دهيد.

در اين مدار با استفاده از يك رگولاتور و يك پتانسيومتر و يك مقاومت و چند خازن يك مدار ساده كنترل ولتاژ ( ديمر DC ) ساخته مي شود.

 

 

ولتاژ خروجي را به نسبت ولتاژ ورودي در حالات مختلف پتانسيومتر (ولوم) مي بينيد.

كار خازن هاي c1 تا  c4  فقط تثبيت ولتاژ است.

استفاده از مقاومت R1  به موازات پتانسيومتر براي دقيق تر كردن رنج ولتاژ است به طوري كه زماني كه پتانسيومتر در وسط قرار دارد ولتاژ خروجي روي ۱۲ ولت است يعني با تغيير مقاومت R1  مي توان حد وسط ولتاژ ۵ تا ۱۶ ولت خروجي را تغيير داد. زيرا پايه وسط رگولاتور lm7805 پايه مرجع نيز ناميده مي شود ود اصل ما با تغيير مرجع رگولاتور خروجي دلخواه را ايجاد مي كنيم.

نكته اي كه بايد مد نظرتان باشد افت ولتاژ حدود ۲ ولت در اين مدار است كه به دليل تبديل ولتاژ بالا تر به ولتاژ پايين ترمي باشد.(افت ولتاژ در رگولاتور)

نمونه ساخته شده ي اين مدار رو در تصوير زير مي بينيد:

اگر سوالي راجب اين مدار داريد در نظرات بيان كنيد.