در اين مدار از يك اي سي رگولاتور ولتاژ متغيير استفاده شده است.

همان طور كه در شماتيك مدار توجه مي كنيد با استفاده از يك ترانزيستور نسبتا قوي براي افزايش جريان دهي از مدار استفاده شده است زيرا اي سي U1 حداكثر ۱٫۵ آمپر قابليت جريان دهي دارد.

ترانزيستور را مي توانيد نسبت به جرياني كه مي خواهيد از مدار بكشيد تغيير دهيد . من از ترانزيستور هاي ۱۳۰۰۷ يا ۱۳۰۰۹ استفاده كردم . ترانزيستور  در اين مدار به صورت خطي عمل ميكند.

با تغيير پتانسيومتر R2 ولتاژ خروجي تغيير ميكند. توجه داشته باشيد خروجي مدار تا زماني كه تحت بار قرار نگيرد نمايش درستي از ولتاژ را نميدهد براي همين يا بايد دو سر خروجي را يك لحظه اتصال كوتاه كنيد يا يك مقاومت موازي با خروجي در حد ۱۰ كيلو اهم قرار دهيد.