الكترونيك, تعمیر ترازوی دیجیتال

خرابي كريستال در برد هاي ديجيتالي

خرابي كريستال در برد هاي ديجيتالي

در بعضي از تعميرات برد هاي ديجيتالي كه از ميكرو كنترل ها در انها استفاده شده خرابي نوسان ساز كريستالي زياد است .

اين خرابي اكثرا با دادن حرارت با نوك هويه يا زدن ضربه به كريستال و حوالي ان امكان تشخيص و كار كردن برد وجود دارد .

به همراه اين كريستال ها دو عدد خازن عدسي يا سراميكي به ميزان 22 تا 33 پيكو فاراد و جود دارند كه امكان سوختگي اين خازن ها نيز مي باشد.

در شكل زير شماره هاي 1 و دو خازن هاي متصل به دو پايه كريستال مي باشند و شماره 3 خود كريستال نوسان ساز مي باشد. كه يكي از خازن ها  و كريستال  سوخته بود.

نكته قابل توجه در تعويض كريستال ها اين است كه اين قطعه داراي فركانس كاري مشخصي مي باشد كه روي ان نوشته شده است.

اگر با پيدا كردن قطعه مورد نظر در فركانس خودش دچار مشكل شديد مي توانيد حدود مقدار فركانس را پيدا كرده و كريستال را تعويض كنيد البته اين براي مواردي است كه كريستال براي ساعت و موارد كنترلي و … استفاده نشده باشدو بايد تست شود .

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید