الكترونيك, تعميرات

پتانسومتر دوبل (ولوم)

در بعضي از راديو ضبط ها يا اسپيكر ها ولوم هاي استفاده مي شود كه در بازار ايران خيلي سخت پيدا مي شوند يا اصلا يافت نمي شوند و شما بايد آنها را تعويض يا از اوراقي ها پيدا كنيد.

همانطور كه در شكل بالا مي بينيد اين مدل به سختي در بازار يافت مي شود . پس شما مي توانيد در صورت لزوم از مدل هاي رايج به جاي اين مدل استفاده كنيد اما بايد ابتدا بدانيد كه كدام پايه را به جاي كدام لحيم كنيد .

شكل زير نمونه ي رايج موجود در بازار را با شماره گذاري پايه ها  نشان مي دهد.

و شكل زير مدلي كه به صورت خطي است و مي بينيد كه از روي شماره پايه ها به خوبي مي توان آنها را تشخيص داد.

 

چون اين ولوم ها از دو شكل متفاوت با پايه هاي متفاوت ساخته شده اند شما نمي توانيد آنها را بر روي برد به جاي هم لحيم كنيد و بايد با سيم كشي به قول تعميركاران جاي هم بخورانيد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید