آرشیو دسته بندی: تعمیر ترازوی دیجیتال

خرابی کی برد بعضی از وسایل دیجیتال

در مدار زیر که مربوط به یک ترازوی دیجیتال می باشد بعد از تست کیبرد متوجه درست کار نکردن ان شدیم که با بررسی برد اصلی و برد صفحه کلید خرابی ای سی دیکدر 74HC138 شدم که با تعویض این قطعه کی برد درست شد.

خرابی کریستال در برد های دیجیتالی

در بعضی از تعمیرات برد های دیجیتالی که از میکرو کنترل ها در انها استفاده شده خرابی نوسان ساز کریستالی زیاد است . این خرابی اکثرا با دادن حرارت با نوک هویه یا زدن ضربه به کریستال و حوالی ان امکان تشخیص و کار کردن برد وجود دارد . به همراه این کریستال ها دو […]