آرشیو دسته بندی: طراحی مدارات کاربردی

منبع تغذیه 40 ولت 2 آمپر با ای سی LM723

این مدار با ای سی LM723 ساخته شده است. این ای سی یک رگولاتور ولتاژ می باشد. این ای سی توانایی کنترل جریان را نیز دارد. تحمل ولتاژ ورودی ای سی تا 40 و حداقل 9.5 ولت می باشد. طبق تصاویر نشان داده شده منبع اصلی یک ترانسفورماتور 30 ولت 2 آمپر تلویزیون می باشد. […]

منبع DC متغیر با استفاده از ای سی lm317

در این مدار از یک ای سی رگولاتور ولتاژ متغییر استفاده شده است. همان طور که در شماتیک مدار توجه می کنید با استفاده از یک ترانزیستور نسبتا قوی برای افزایش جریان دهی از مدار استفاده شده است زیرا ای سی U1 حداکثر 1.5 آمپر قابلیت جریان دهی دارد. ترانزیستور را می توانید نسبت به […]

مدار کنترل ولتاژ جریان پایین

در این مدار با استفاده از یک رگولاتور و یک پتانسیومتر و یک مقاومت و چند خازن یک مدار ساده کنترل ولتاژ ( دیمر DC ) ساخته می شود.     ولتاژ خروجی را به نسبت ولتاژ ورودی در حالات مختلف پتانسیومتر (ولوم) می بینید. کار خازن های c1 تا  c4  فقط تثبیت ولتاژ است. […]