نمایش دادن همه 8 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

پروژکتور 100 وات smd لنز دار

تماس بگیرید
پروژکتور 100 وات smd لنز دار
شار نوری: 12000 لومن (۱۲۰ لومن بر وات) راندمان: بیش از ۹۰% ضریب قدرت: بیش از ۹۵% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید – افتابی – سبز – انبه ای -آبی – قرمز ۲۴ ماه ضمانت ۵ سال خدمات پس از فروش درجه تابش: ۵ – ۱۵ – ۳۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۹۰ – ۱۲۰ درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور 20 وات smd لنز دار

تماس بگیرید
پروژکتور 20 وات smd لنز دار
شار نوری: 3600 لومن (۱۲۰ لومن بر وات) راندمان: بیش از ۹۰% ضریب قدرت: بیش از ۹۵% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید - افتابی - سبز - انبه ای -آبی - قرمز ۲۴ ماه ضمانت ۵ سال خدمات پس از فروش درجه تابش: 5 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور 30 وات smd لنز دار

تماس بگیرید
پروژکتور 30 وات smd لنز دار
شار نوری: 3600 لومن (۱۲۰ لومن بر وات) راندمان: بیش از ۹۰% ضریب قدرت: بیش از ۹۵% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید - افتابی - سبز - انبه ای -آبی - قرمز ۲۴ ماه ضمانت ۵ سال خدمات پس از فروش درجه تابش: 5 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور 50 وات smd لنز دار

تماس بگیرید
پروژکتور 50 وات smd لنز دار
شار نوری: 6000 لومن (۱۲۰ لومن بر وات) راندمان: بیش از ۹۰% ضریب قدرت: بیش از ۹۵% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید – افتابی – سبز – انبه ای - آبی – قرمز ۲۴ ماه ضمانت ۵ سال خدمات پس از فروش درجه تابش: ۵ – ۱۵ – ۳۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۹۰ – ۱۲۰ درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور ال ای دی 100 وات SMD

تماس بگیرید
پروژکتور ال ای دی 100 وات SMD شار نوری: 12000 لومن (120 لومن بر وات) راندمان: بیش از 90% ضریب قدرت: بیش از 95% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید - افتابی 24 ماه ضمانت 5 سال خدمات پس از فروش تعداد ال ای دی:220 عدد درجه تابش: 120 درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور ال ای دی 30 وات SMD

تماس بگیرید
پروژکتور ال ای دی 30 وات SMD شار نوری: 3600 لومن (120 لومن بر وات) راندمان: بیش از 90% ضریب قدرت: بیش از 95% تعداد ال ای دی: 70 عدد درجه تابش: 120 درجه در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید - افتابی 24 ماه ضمانت 5 سال خدمات پس از فروش ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور ال ای دی 50 وات SMD

تماس بگیرید
پروژکتور ال ای دی 50 وات SMD شار نوری: 6000 لومن (120 لومن بر وات) راندمان: بیش از 90% ضریب قدرت: بیش از 95% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید - افتابی 24 ماه ضمانت 5 سال خدمات پس از فروش تعداد ال ای دی: 110 عدد درجه تابش: 120 درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.

پروژکتور ال ای دی 70 وات SMD

تماس بگیرید
پروژکتور ال ای دی 70 وات SMD شار نوری: 8400 لومن (120 لومن بر وات) راندمان: بیش از 90% ضریب قدرت: بیش از 95% در جه حفاظتی: IP65 رنگ نور: سفید - افتابی 24 ماه ضمانت 5 سال خدمات پس از فروش تعداد ال ای دی: 154 عدد درجه تابش: 120 درجه ساخت ایران برای خرید تعداد با مسئول فروش تماس بگیرید.