نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

ال ای دی Dob (220 ولت 12 وات)

11,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 12 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 12 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 15 وات)

13,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 15 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن ۱۸ وات مورد استفاده قرار میگیرد . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی و خمیر سیلیکون نصب شود .
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 18 وات)

16,500 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 18 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 18 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 20 وات)

20,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 20 وات)
این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 20 وات مورد استفاده قرار میگیرد . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی و خمیر سیلیکون نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.
 

ال ای دی Dob (220 ولت 3 وات)

7,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 3 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 3 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 30 وات)

34,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 30 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 30 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 30 وات)

25,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 30 وات) خازن دار
این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 30 وات مورد استفاده قرار میگیرد . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی و خمیر سیلیکون نصب شود.

ال ای دی Dob (220 ولت 40 وات)

38,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 40 وات)
این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن40 وات مورد استفاده قرار میگیرد . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی و خمیر سیلیکون نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 5 وات)

7,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 5 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 5 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 50 وات)

64,500 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 50 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 50 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.

ال ای دی Dob (220 ولت 7 وات)

8,000 تومان
ال ای دی Dob (220 ولت 7 وات) این محصول برای تعویض پنل لامپ ال ای دی و هالوژن 7 وات مورد استفاده است . این پنل حتما بر روی هدسینگ الومینیومی نصب شود.
برای دانلود مقاله تعمیر لامپ های ال ای دی به این لینک بروید.