نمایش 1–50 از 54 نتیجه

قطعات

ای سی

BP3133A

تومان2,500

ای سی

BP3135D

تومان4,500
در انبار موجود نمی باشد

ای سی

BP3319MB

تومان4,000
در انبار موجود نمی باشد

ای سی

LM324 DIP

تومان2,200
در انبار موجود نمی باشد

ای سی

LM324 SMD

تومان1,800
در انبار موجود نمی باشد
تومان250
در انبار موجود نمی باشد
تومان250
در انبار موجود نمی باشد
تومان250
در انبار موجود نمی باشد

ای سی

ای سی 555

تومان750
در انبار موجود نمی باشد

ترانزیستور

ترانزیستور 13003

تومان600
در انبار موجود نمی باشد

ترانزیستور

ترانزیستور 13005

تومان2,800
در انبار موجود نمی باشد

ترانزیستور

ترانزیستور 13009

تومان5,700
در انبار موجود نمی باشد
تومان10,000
در انبار موجود نمی باشد

ترانزیستور

ترانزیستور 2SC1815

تومان250
در انبار موجود نمی باشد

ترانزیستور

ترانزیستور BC547

تومان250
در انبار موجود نمی باشد

ترانزیستور

ترانزیستور C945

تومان250
تومان33,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان185,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان2,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان2,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان500
در انبار موجود نمی باشد
تومان2,500
در انبار موجود نمی باشد
تومان3,500
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان450
در انبار موجود نمی باشد
تومان1,200
در انبار موجود نمی باشد
تومان4,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان1,400
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان350
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
تومان900 تومان850
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
تومان220
در انبار موجود نمی باشد
تومان350
در انبار موجود نمی باشد
تومان260
در انبار موجود نمی باشد
تومان260
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد